Efternamnet Nicol


Snabbfakta om Nicol


Nicol på rövarspråket: Nonicocolol
Nicol baklänges blir: Locin

Hur många har Nicol som efternamn?

18 har Nicol som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NicolObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest