Efternamnet Nicola


Snabbfakta om Nicola


Nicola på rövarspråket: Nonicocolola
Nicola baklänges blir: Alocin

Hur många har Nicola som efternamn?

44 har Nicola som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NicolaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest