Efternamnet Nicolajsen


Snabbfakta om Nicolajsen


Nicolajsen på rövarspråket: Nonicocololajojsosenon
Nicolajsen baklänges blir: Nesjalocin

Hur många har Nicolajsen som efternamn?

17 har Nicolajsen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NicolajsenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest