Efternamnet Nicolausson


Snabbfakta om Nicolausson


Nicolausson på rövarspråket: Nonicocololausossonon
Nicolausson baklänges blir: Nossualocin

Hur många har Nicolausson som efternamn?

30 har Nicolausson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NicolaussonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest