Efternamnet Nicolini


Snabbfakta om Nicolini


Nicolini på rövarspråket: Nonicocololinoni
Nicolini baklänges blir: Inilocin

Hur många har Nicolini som efternamn?

16 har Nicolini som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NicoliniObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest