Efternamnet Nicolosi


Snabbfakta om Nicolosi


Nicolosi på rövarspråket: Nonicocololososi
Nicolosi baklänges blir: Isolocin

Hur många har Nicolosi som efternamn?

13 har Nicolosi som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NicolosiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest