Efternamnet Nicolson


Snabbfakta om Nicolson


Nicolson på rövarspråket: Nonicocololsosonon
Nicolson baklänges blir: Noslocin

Hur många har Nicolson som efternamn?

18 har Nicolson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NicolsonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest