Efternamnet Nidmark


Snabbfakta om Nidmark


Nidmark på rövarspråket: Nonidodmomarorkok
Nidmark baklänges blir: Kramdin

Hur många har Nidmark som efternamn?

12 har Nidmark som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NidmarkObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest