Efternamnet Nidsjö


Snabbfakta om Nidsjö


Nidsjö på rövarspråket: Nonidodsosjojö
Nidsjö baklänges blir: öjsdin

Hur många har Nidsjö som efternamn?

32 har Nidsjö som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NidsjöObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest