Efternamnet Niederbach


Snabbfakta om Niederbach


Niederbach på rövarspråket: Noniedoderorbobachoch
Niederbach baklänges blir: Hcabredein

Hur många har Niederbach som efternamn?

14 har Niederbach som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NiederbachObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest