Efternamnet Niedomysl


Snabbfakta om Niedomysl


Niedomysl på rövarspråket: Noniedodomomysoslol
Niedomysl baklänges blir: Lsymodein

Hur många har Niedomysl som efternamn?

16 har Niedomysl som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NiedomyslObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest