Efternamnet Niehoff


Snabbfakta om Niehoff


Niehoff på rövarspråket: Noniehohofoff
Niehoff baklänges blir: Ffohein

Hur många har Niehoff som efternamn?

21 har Niehoff som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NiehoffObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest