Efternamnet Nielsén


Snabbfakta om Nielsén


Nielsén på rövarspråket: Nonielolsosénon
Nielsén baklänges blir: Néslein

Nielsen är ett ursprungligen danskt och norskt efternamn, som idag förekommer i alla de nordiska länderna med olika stavningar. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen son till Niels eller Nils.

Offentlig statistik tillgänglig 2014 ger följande antal personer bosatta i de olika länderna med stavningen

  • Nielsen: Sverige 6 748, Danmark 261 065, Norge 6 148, Finland 123
  • Nilsen: Sverige 1117, Danmark 201, Norge 35 178, Finland 51
  • Nilssen: Sverige 39, Danmark 34, Norge 3447, Finland (6)
  • Nielssen: Sverige 6, Danmark under 3, Norge 66, Finland 0

Uppgiften från Finland inom parentes inkluderar personer som tidigare bott i landet. Totalt blir detta för Sverige 7910, för Danmark cirka 261 300, för Norge 44 839 och för Finland cirka 177 personer.

På listorna över de vanligaste efternamnen är Nielsen nr 2 för Danmark och Nilsen nr 7 för Norge. När man lägger till andra stavningar för Norge kommer det på plats nummer 4. Till jämförelse kan nämnas att namnet Nilsson (alla stavningar) är på plats nummer 4 i Sverige med 169160 bärare.

Källa: Wikipedia

Hur många har Nielsén som efternamn?

40 har Nielsén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NielsénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest