Efternamnet Niemann


Snabbfakta om Niemann


Niemann på rövarspråket: Noniemomanonn
Niemann baklänges blir: Nnamein

Hur många har Niemann som efternamn?

58 har Niemann som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NiemannObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest