Efternamnet Niemelä


Snabbfakta om Niemelä


Niemelä på rövarspråket: Noniemomelolä
Niemelä baklänges blir: älemein

Hur många har Niemelä som efternamn?

425 har Niemelä som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NiemeläObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest