Efternamnet Niemer


Snabbfakta om Niemer


Niemer på rövarspråket: Noniemomeror
Niemer baklänges blir: Remein

Hur många har Niemer som efternamn?

11 har Niemer som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NiemerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest