Efternamnet Nilsson


Snabbfakta om Nilsson


Nilsson på rövarspråket: Nonilolsossonon
Nilsson baklänges blir: Nosslin

Nilsson är ett mycket vanligt svenskt efternamn som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna

  • Nilsson 170 765
  • Nilson 449
  • Nilzon 106
  • Nihlzon 14
  • Nielson 12
  • Neilson 6
  • Nihlson 3
  • Nielszon 1
  • Nillson 1

Tillsammans med 3 personer, som stavar namnet på annat sätt, blir detta 171 360 personer, vilket ger namnet plats nummer 4 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Nils son.

Källa: Wikipedia

Hur många har Nilsson som efternamn?

152 648 har Nilsson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NilssonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest