Efternamnet Öhagen


Snabbfakta om Öhagen


Öhagen på rövarspråket: Öhohagogenon
Öhagen baklänges blir: Negahö

Hur många har Öhagen som efternamn?

49 har Öhagen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖhagenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest