Efternamnet Öijwall


Snabbfakta om Öijwall


Öijwall på rövarspråket: Öijojwowaloll
Öijwall baklänges blir: Llawjiö

Hur många har Öijwall som efternamn?

29 har Öijwall som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖijwallObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest