Efternamnet Öjergård


Snabbfakta om Öjergård


Öjergård på rövarspråket: Öjojerorgogårordod
Öjergård baklänges blir: Drågrejö

Hur många har Öjergård som efternamn?

11 har Öjergård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖjergårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest