Efternamnet Ölén


Snabbfakta om Ölén


Ölén på rövarspråket: Ölolénon
Ölén baklänges blir: Nélö

Hur många har Ölén som efternamn?

61 har Ölén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖlénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest