Efternamnet Ölmedal


Snabbfakta om Ölmedal


Ölmedal på rövarspråket: Ölolmomedodalol
Ölmedal baklänges blir: Lademlö

Hur många har Ölmedal som efternamn?

24 har Ölmedal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖlmedalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest