Efternamnet Ölvebring


Snabbfakta om Ölvebring


Ölvebring på rövarspråket: Ölolvovebobrorinongog
Ölvebring baklänges blir: Gnirbevlö

Hur många har Ölvebring som efternamn?

10 har Ölvebring som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖlvebringObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest