Efternamnet Önbäck


Snabbfakta om Önbäck


Önbäck på rövarspråket: Önonbobäckock
Önbäck baklänges blir: Kcäbnö

Hur många har Önbäck som efternamn?

14 har Önbäck som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖnbäckObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest