Efternamnet Önell


Snabbfakta om Önell


Önell på rövarspråket: Önoneloll
Önell baklänges blir: Llenö

Hur många har Önell som efternamn?

93 har Önell som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖnellObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest