Efternamnet Öngörür


Snabbfakta om Öngörür


Öngörür på rövarspråket: Önongogörorüror
Öngörür baklänges blir: Rürögnö

Hur många har Öngörür som efternamn?

33 har Öngörür som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖngörürObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest