Efternamnet Önneby


Snabbfakta om Önneby


Önneby på rövarspråket: Önonneboby
Önneby baklänges blir: Ybennö

Hur många har Önneby som efternamn?

31 har Önneby som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖnnebyObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest