Efternamnet Önneflod


Snabbfakta om Önneflod


Önneflod på rövarspråket: Önonnefoflolodod
Önneflod baklänges blir: Dolfennö

Hur många har Önneflod som efternamn?

19 har Önneflod som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖnneflodObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest