Efternamnet Önnheim


Snabbfakta om Önnheim


Önnheim på rövarspråket: Önonnhoheimom
Önnheim baklänges blir: Miehnnö

Hur många har Önnheim som efternamn?

23 har Önnheim som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖnnheimObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest