Efternamnet Örcel


Snabbfakta om Örcel


Örcel på rövarspråket: Örorcocelol
Örcel baklänges blir: Lecrö

Hur många har Örcel som efternamn?

12 har Örcel som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖrcelObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest