Efternamnet Örje


Snabbfakta om Örje


Örje på rövarspråket: Örorjoje
Örje baklänges blir: Ejrö

Hur många har Örje som efternamn?

17 har Örje som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖrjeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest