Efternamnet Örjegren


Snabbfakta om Örjegren


Örjegren på rövarspråket: Örorjojegogrorenon
Örjegren baklänges blir: Nergejrö

Hur många har Örjegren som efternamn?

13 har Örjegren som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖrjegrenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest