Efternamnet Örndal


Snabbfakta om Örndal


Örndal på rövarspråket: Örornondodalol
Örndal baklänges blir: Ladnrö

Hur många har Örndal som efternamn?

14 har Örndal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖrndalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest