Efternamnet Örndalen


Snabbfakta om Örndalen


Örndalen på rövarspråket: Örornondodalolenon
Örndalen baklänges blir: Neladnrö

Hur många har Örndalen som efternamn?

10 har Örndalen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖrndalenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest