Efternamnet Örnek


Snabbfakta om Örnek


Örnek på rövarspråket: Örornonekok
Örnek baklänges blir: Kenrö

Hur många har Örnek som efternamn?

34 har Örnek som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖrnekObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest