Efternamnet Örnelid


Snabbfakta om Örnelid


Örnelid på rövarspråket: Örornonelolidod
Örnelid baklänges blir: Dilenrö

Hur många har Örnelid som efternamn?

15 har Örnelid som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖrnelidObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest