Efternamnet Örnesved


Snabbfakta om Örnesved


Örnesved på rövarspråket: Örornonesosvovedod
Örnesved baklänges blir: Devsenrö

Hur många har Örnesved som efternamn?

22 har Örnesved som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖrnesvedObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest