Efternamnet Örnjäger


Snabbfakta om Örnjäger


Örnjäger på rövarspråket: Örornonjojägogeror
Örnjäger baklänges blir: Regäjnrö

Hur många har Örnjäger som efternamn?

20 har Örnjäger som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖrnjägerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest