Efternamnet Örntorp


Snabbfakta om Örntorp


Örntorp på rövarspråket: Örornontotororpop
Örntorp baklänges blir: Protnrö

Hur många har Örntorp som efternamn?

13 har Örntorp som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖrntorpObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest