Efternamnet Örtelind


Snabbfakta om Örtelind


Örtelind på rövarspråket: Örortotelolinondod
Örtelind baklänges blir: Dniletrö

Hur många har Örtelind som efternamn?

17 har Örtelind som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖrtelindObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest