Efternamnet Örthagen


Snabbfakta om Örthagen


Örthagen på rövarspråket: Örortothohagogenon
Örthagen baklänges blir: Negahtrö

Hur många har Örthagen som efternamn?

24 har Örthagen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖrthagenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest