Efternamnet Örtkvist


Snabbfakta om Örtkvist


Örtkvist på rövarspråket: Örortotkokvovisostot
Örtkvist baklänges blir: Tsivktrö

Hur många har Örtkvist som efternamn?

13 har Örtkvist som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖrtkvistObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest