Efternamnet Örwall


Snabbfakta om Örwall


Örwall på rövarspråket: Örorwowaloll
Örwall baklänges blir: Llawrö

Hur många har Örwall som efternamn?

Färre än 10 st har ... som efternamn

Så ser trenden ut för efternamnet ÖrwallObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest