Efternamnet Östborn


Snabbfakta om Östborn


Östborn på rövarspråket: Ösostotboborornon
Östborn baklänges blir: Nrobtsö

Hur många har Östborn som efternamn?

40 har Östborn som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖstbornObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest