Efternamnet Österbacka


Snabbfakta om Österbacka


Österbacka på rövarspråket: Ösostoterorbobackocka
Österbacka baklänges blir: Akcabretsö

Hur många har Österbacka som efternamn?

58 har Österbacka som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖsterbackaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest