Efternamnet Östvik


Snabbfakta om Östvik


Östvik på rövarspråket: Ösostotvovikok
Östvik baklänges blir: Kivtsö

Hur många har Östvik som efternamn?

16 har Östvik som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖstvikObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest