Efternamnet Övermo


Snabbfakta om Övermo


Övermo på rövarspråket: Övoverormomo
Övermo baklänges blir: Omrevö

Hur många har Övermo som efternamn?

19 har Övermo som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖvermoObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest