Efternamnet Övgård


Snabbfakta om Övgård


Övgård på rövarspråket: Övovgogårordod
Övgård baklänges blir: Drågvö

Hur många har Övgård som efternamn?

23 har Övgård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖvgårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest