Efternamnet Öwall


Snabbfakta om Öwall


Öwall på rövarspråket: Öwowaloll
Öwall baklänges blir: Llawö

Hur många har Öwall som efternamn?

28 har Öwall som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖwallObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest