Efternamnet Öyen


Snabbfakta om Öyen


Öyen på rövarspråket: Öyenon
Öyen baklänges blir: Neyö

Hur många har Öyen som efternamn?

47 har Öyen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖyenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest